Docker

Docker je open-source platforma, ktorá umožňuje spravovať a rozvíjať aplikácie v kontajneroch. Tieto kontajnery sú samostatné a izolované prostredia, ktoré môžu obsahovať všetky potrebné závislosti a nastavenia pre konkrétnu aplikáciu. Použitím Dockeru je možné jednoduchšie vyvíjať a spravovať aplikácie, prenášať ich medzi rôznymi prostrediami a zabezpečiť, aby fungovali rovnako na každom zariadení.