Symfony Aplikácia

Aplikácia nie je zatiaľ hotová. Používa Symfony framework.

Použité technológie- PHP8, cache, PHPUnit, PHPStan, CodeSniffer.

Prvá stránka je formulár, kde sa zadávajú odkazy. Tam sa kontroluje session pridávateľa. Môže si vlastné odkazy zmazať alebo naklonovať. Ak má viac videí po sebe, môže si upraviť ich poradie.

Videá si sťahujú popis z YouTube, takže sa namiesto url odkazu zobrazuje link. Odkazy môžu byť dlhé aj skrátené.

Formulár pre vkladanie odkazov je zabezpečený cez Validator, aby nedošlo k vloženiu nebezpečného kódu alebo neplatného odkazu. Anotácie zabezpečujú strinktný formát odkazu v oboch prípadoch- skrátený aj dlhý odkaz:

Na druhej stránke máme Video Player. Ten na základe dát zo serveru prehráva pomocou JavaScriptu videá podľa posielaného poradia. Spúšťa niekoľko ajax volaní, ktoré aktualizujú zoznam po zmene/pridaní alebo udalosti- koniec videa.

Po dokončení by mala byť aplikácia schopná odosielať odkazy z formulára v mobilnom telefóne, a tie sa budú prehrávať podľa poradia na hlavnej obrazovke.