Bank API

Fio banka poskytuje k elektronickému bankovníctvu aj API.

Použité technológie: Symfony, CodeSniffer, Guzzle.

Odkaz: https://github.com/mforbakova/fio-api

V IB je nutné najskôr si vyžiadat tzv. token- 24-znakový unikátny reťazec. Ja som požiadala o 2, prvý read-only, ktorý mi ukauzuje zostatok, druhý má oprávnenie aj k platbe.

Tokeny je nutné zadať do súboru .env.local

Pre správnu funkciu je nutné mať český účet vo Fio banke a zadať v aplikácií do prvej kolónky. Token musí byť vytvorený k číslu účtu, ktoré zadávate.

Po odoslaní platby je nutné ju autorizovať v IB.